S/I Dyreborg Kulturhus

Dyreborg Kulturhus er en nystiftet selvejende institution, der blev stiftet ved generalforsamling d. 27.11.18. Samtidig blev det besluttet at nedlægge den 10 år gamle forening Dyreborg Beboer- og Kulturhus.                                                                                            S/I  Dyreborg Kulturhus har overtaget alle aktiver fra den gamle forening.                 Dyreborgvej 43 A.M.B.A. forventes endeligt nedlagt fra udgangen af april 2019, når alle formaliteter og myndighedsformalier er helt afsluttet.                                                                 Når dette er afsluttet bliver Dyreborg Kulturhus ejer af bygningen, – Dyreborgvej 43.         Baggrunden for disse ændringer for Kulturhusets status er, at det forenkler driften.          Der er fremover kun en bestyrelse og ved større vedligeholdelsesopgaver / bygningsændringer, hvor der er behov for fondsstøtte, vil dette give en bedre tilgængelighed.

Foreningen Dyreborg Beboer- og Kulturhus blev stiftet i 2009, på foranledning af et nyetableret fællesråd bestående af: Dyreborg Havn, Dyreborg Beboerforening, Grundejerforeningen for sommerhusområdet ved Dyreborg, Dyreborgvej 43 A.M.B.A. og Dyreborg Kapsejlads Forening.

Bygningerne der rummer Dyreborg Kulturhus er oprindelig bygget af Dyreborg Brugsforening og fungerede som sådan helt fra før 2. Verdenskrig. Brugsen blev på et tidspunkt en underafdeling af brugsen i Faaborg. Udviklingen og kundegrundlaget skrumpede så meget at Brugsen besluttede at lukke.  Bygningerne blev bevaret på lokale hænder, idet Dyreborgvej 43 A.M.B.A. blev dannet af beboerne, for at sikre videreførelsen af en dagligvarebutik i byen. Bygningen har siden været udlejet som købmandsbutik frem til februar 2009, hvor butikken lukkede. Der blev i byen dannet et fællesråd med det formål, at skabe en forening der kunne leje de ledige lokaler af amba’et, dels for at etablere en dagligvarehandel, men også at indrette lokalerne til et samlingssted for byen. Det er lykkedes og vi har nu Dyreborg Kulturhus og dagligvarebutikken Provianten, som begge er drevet på frivillig basis af borgere i Dyreborg.

Bliv sponsor   Udlejning   Mødereferater