Byrum Dyreborg

Foreningen “Byrum Dyreborg”

Bestyrelsen arbejder for etablering af lege- og aktivitetsområde, tennisbane & parkeringspladser i Dyreborg.

Vi håber meget I vil støtte arbejdet via af medlemskab – årligt kr. 50,- pr. person.

 

Bestyrelsen:

Jesper Ferk, formand

Sarah Kroman, næstformand

Kirsten Wendorff, kasserer

Arne Green Slumstrup

Bent Christensen

Lisbeth Lumby Rasmussen, 1. suppleant

Tine Skov Hansen, 2. suppleant

Mie Busch, revisor

Marianne Egelund, revisorsuppleant

 

E-mail: byrum-dyreborg@outlook.dk

 

(ingen hjemmeside endnu)