Dyreborg Beboerforening

Dyreborg Beboerforening blev dannet i 1990 og har idag ca. 110 husstande som medlemmer.

Foreningens formål er j.fr. vedtægterne at styrke det lokale samfund såvel indadtil som udadtil og har årligt følgende arrangementer:

Fællesspisning, torskespisning, fastelavnsfest med tøndeslagning, generalforsamling, Sct. Hans bål og medarrangør af fest på Havnen.

Beboerforeningen støtter Dyreborg Kulturhus samt Provianten og er desuden initiativtager til vedligeholdelse af legeplads og stier, opholdsarealer med borde og bænke, velkomsthilsen til nye tilflyttere, cykelture i lokalområdet, infoboks på havnen med brochure fra området, årlig affaldsindsamling, udnævnelse af årets Dyreborger m.m.

Beboerforeningen er redaktør på DyreborgNyt, som du kan læse mere om ved at trykker  Her.

Medlemskab af beboerforeningen koster p.t. årligt for familier kr. 200,-, for enlige kr. 100,-

Bestyrelsen består af: Marianne Egelund (formand), Britta Albert (næstformand), Torben Hansen (kasserer), Asta Sønderby, Jesper Milling, Merete Bonde Jørgense og Lene Lysemose.

Kontakt:  marianneegelund8@gmail.com

Generalforsamlingsreferater