Dyreborg Havn

Dyreborg havn har fra gammel tid været centrum for et lille fiskersamfund. Førhen supplerede fiskerne deres indtægt med  et lille landbrug. Jordlodderne lå bag havnen ved skoven.  Havnens østlige mole var tidligere anlægsplads for dampfærgen fra Faaborg, som bragte varer til og fra Dyreborg.  Fiskeri er er nu en fritidsaktivitet, og mange dyreborgensere har en jolle og et par garn, så der kan komme frisk fisk på middagsbordet. Havnen er i dag en lystbådehavn, hvor gæster fra ind- og udland nyder freden og roen i den lille havn med udsigt til Bjørnø, Avernakø og Ærø.

I dag er havnen stadig en lille perle for lystsejlere, der ønsker fred og ro, tæt på naturen med mulighed for gåture i skov og bade fra strand. På havnen er der adgang til toiletter, et varmt bad, vaskemaskine, tørretumbler og sejlerstue, hvor man kan hygge sig inden døre. På havnens moler er der opsat borde og små grill pladser, der kan bruges af havnens gæster i hyggelige omgivelser.  Dyreborg har også en lille købmand, “Provianten”, hvor der kan købes daglige købmandsvare, bestilles morgenbrød mm. Gå afstand fra havnen til Provianten, 400 meter.

Havne- og Brotakst

Gældende fra 1. april 2023 for Dyreborg Havn

Almindelige bestemmelser

Af alle fartøjer, bortset fra nedennævnte undtagelser, betales havnepenge, når de henligger i eller er fastgjort til havnen. Alle i dette takst regulativ nævnte afgifter betales af skipper eller dennes substitut.

I de tilfælde, hvor beregning af havnepenge m.v. kan ske på flere måder, anvendes den måde, som den afgiftspligtige måtte vælge.

Afsnit A gælder for ikke-medlemmer

Afsnit B gælder udelukkende for fartøjer, hvis ejer er medlem af Den selvejende Institution Foreningen Dyreborg Havn.

Fritaget for at betale havnepenge er:

· Alle Staten tilhørende eller af Staten benyttede fartøjer.

· Fartøjer, der anløb havnen som nødhavn.

· Fartøjer, der i krigstilfælde udelukkende har anløbet havnen p.g.a. fare for fartøj og besætning.

Afsnit A

(gælder for ikke-medlemmer)

Havnepenge (afgift for gæstesejlere)

Afgift, der betales ved fartøjets ankomst, gælder for 1 døgn, dækker også el-forbrug og regnes fra ankomst, uanset om fartøjet efterfølgende foretager anløb flere gange i samme døgn. (Dette gælder også for autocampere o.lign. parkeret på havne-arealet.)

Afgiften udgør for

fartøj med en længde overalt indtil 6 m 130 kr.
fartøj med en længde overalt indtil 10 m 150 kr.
fartøj med en længde overalt indtil 12 m 185 kr.
fartøj med en længde overalt indtil 15 m 230 kr.

Vinterplads for ikke-medlemmer (1.sep – 30.april)

El er ikke inkluderet. Afgift for hele perioden, for

fartøj med en længde overalt indtil 6 m 1.500 kr.
fartøj med en længde overalt indtil 8 m 2.000 kr.
fartøj med en længde overalt indtil 10 m 2.500 kr.
fartøj med en længde overalt indtil 12 m 3.300 kr.
fartøj med en længde overalt over 12 m 3.800 kr.

Helårs-ordningen

Et begrænset antal helårs-pladser (fra 1.april til 31.marts) tilbydes primært ansøgere på havnens venteliste til optagelse som medlemmer, i rækkefølge efter op-tagelse på ventelisten. El er ikke inkluderet i helårs-ordningen.

Afgift for en helårs-plads udgør for

fartøj med en længde overalt indtil 6 m 6.000 kr.
fartøj med en længde overalt indtil 8 m 7.000 kr.
fartøj med en længde overalt indtil 10 m 7.500 kr.
fartøj med en længde overalt indtil 12 m 8.500 kr.

El-afgift

El afregnes efter måler med (pt) 5,50 kr pr. kWh. Prisen er variabel og afhænger af markedsprisen. Bi-måler fås ved henvendelse til Frank Sørensen tlf: 2210 1952.

Beddingsleje

Betales ved benyttelse af beddingsvogn og slæbested. I forbindelse med og efter benyttelse af faciliteterne er det brugernes pligt at rydde op efter sig.

Afgiften udgør for Stor bedding:

Op- og isætning samt 1 døgn på bedding 700 kr.

Op- og isætning samt 1 uge på bedding 1.950 kr.

Hvert tillægsdøgn efter 1 uge 150 kr.

(Afgift for stor bedding inkluderer havnepenge)

Lille bedding: Når fartøjet henstår på havneområdet, er brug af ophalersted inkluderet i den betalte afgift.

Ellers pr. ”i- og opsætning”: 65 kr.

Vognleje pr gang 100 kr.

Højtryksrenser: Leje pr. Fartøjsrensning 50 kr.

Afsnit B

(Gælder kun for medlemmer af DYREBORG HAVN)

Havnepenge

årets medlemskontingent 900kr

Afgiften, der betales forud, gælder for 1 kalenderår og udgør for:

fartøj med en længde op til 6 m 1.400kr.
fartøj med en længde op til 8 m 1.800kr.
fartøj med en længde op til 10 m 2.300kr.
fartøj med en længde op til 12 m 2.700kr.
fartøj med en længde over 12 m 3.100kr.

El-afgift

Landstrøm skal tilsluttes bi-måler, som fås ved henvendelse til Frank Sørensen tlf: 2210 1952 Afgiften pt, kr. 5,50 pr. kWh (variabel afhænig af markedsprisen) betales ved kvartalsopkrævning.

Beddingsleje

Betales ved benyttelse af beddingsvogn og slæbested. I forbindelse med og efter benyttelse af faciliteterne er det brugernes pligt at rydde op efter sig. Afgiften udgør for Stor bedding:

– 1 døgn 300 kr.

– 1 uge for fartøj indtil 7 m 700 kr.

– 1 uge for fartøj over 7 m 1.000 kr.

– Hvert tillægsdøgn 150 kr.

Lille bedding: Leje er inkluderet i medlemskontingentet.

Højtryksrenser: Leje pr. Fartøjsrensning 50 kr.

Arealleje

Almindelige bestemmelser:

På arealet tilhørende Dyreborg Havn er det alene medlemmer af Den selvejende institution Foreningen Dyreborg Havn tilladt at opføre/eje bygning med havne-bestyrelsens godkendelse. Af alle bygninger opført på disse arealer, betales til havnen en årlig leje af det bebyggede areal. Lejen, som af ejeren betales ved hvert kalenderårs begyndelse, opgøres på grundlag af bygningsarealet og den enhver tid gældende m2-takts, som er fastsat på en forudgående ordinær generalforsamling.

Havnebestyrelsen:

1/4 2023

Formand:
Jesper Tornhøj Kok. Tlf. 23701267

Kasserer
Bo Larsen tlf: 23 45 26 54. mail: abstrax@abstrax.dk

Næstformand
Folmer Spange. Tlf.: 20 65 07 79.  mail: folmer@spange.org

Best. medlemmer
Michal Skov Hansen Tlf. 40853336
Henning Isgård Tlf. 41178445