Kapsejladsforeningen

Dyreborg Kapsejlads Forening ( DKF )

Foreningen blev stiftet d. 30/5 – 1903 med hjælp fra bl.a. Chr. Schrøder, dengang indehaver af Dyreborg Sommerhotel på Fiskervænget – dengang var det almindeligt at man i forbindelse med sommerfester i Dyreborg afholdt konkurrencer mellem ungersvendene i byen og de forskellige gårde i omegnen, bl.a. med kaproning og kapsejlads i øhavet, disse konkurrencer blev altid afsluttet med fællesspisning og fest på Dyreborg Sommerhotel.

Foreningen sygnede hen op igennem 60´erne, hvor det efterhånden svandt af fiskerne og andre aktive i havnen og hotellet lukkede.

Med et voksende antal lokale sejlere og stadig flere sommergæster i havnen fra mange egne af landet og fra udlandet, blev det i 2007 besluttet at genoplive den gamle forening.

Der blev indkaldt til stiftende generalforsamling d. 22/6 – 2007, hvor man gjorde formålet til, gennem fællesskab, samvær og aktiviteter for sejlads, at fremme fællesskabet på Dyreborg havn, samt at være støtteforening for Den selvejende Institution  Foreningen DYREBORG HAVN – igennem godt lokalt samarbejde og et stort frivilligt arbejde af foreningens medlemmer har man i dag opnået at kunne yde et betydeligt tilskud til havnens drift og vedligeholdelse.

Der afholdes året igennem forskellige arrangementer i foreningens regi – i løbet af marts måned  afholdes vores “Jævndøgnsfest” hvor der ofte er deltagere fra flere egne af landet, der er medlemmer som gerne kører temmelig langt for at deltage i denne hyggelige aften, hvor snakken går livligt om de forskellige andre sammenkomster der har været i løbet af året.

Nævnes kan også den årlige Pålidelighedssejlads hvor man efter sejladsen mødes til fællesspisning i det til lejligheden opstillede telt på havnen – en anden tradition er det man kalder “Sejltur i det blå” hvor man også afslutter med fællesspisning eller et grillarrangement, sidst i Alsgaard Krog, men det kan også være på Drejet, alt efter vejr- og vindforhold.

Året afsluttes med Julemandens ankomst til Dyreborg Havn, det er altid i begyndelsen af december måned, hvis vejret tillader det ankommer han med skib, hvor han går fra borde og uddeler slikposer til de fremmødte børn på havnen – det er normalt også en begivenhed som samler temmelig mange mennesker på havnen. Det skal også nævnes, at Julemanden de seneste år har haft Faaborg Kanonérlaug med for at komme sikkert frem med sin sæk – det er jo også et farverigt indslag med soldaterne i deres gamle uniformer.

Desuden afholder foreningens medlemmer en ugentlig sejltur rundt om Bjørnø, der er altid nogen som stiller deres både til rådighed således at alle interesserede kan sejle med – det er en tur på 6 – 7 sømil og varer omkring 1½ time, alt efter vindforhold. Det foregår om torsdagen og har udviklet sig til at være en kapsejlads hvor de enkelte både starter med det handicap som passer til den enkelte bådtype, og henover sommeren dystes om en vandrepokal.

Hold iøvrigt øje med kalenderen her på siden, hvor de enkelte arrangementer i ugerne op til at de afholdes omtales mere indgående med klokkeslet o.s.v. – nogle arrangementer kræver også tilmelding, eller at man køber en spisebillet i forvejen.

Foreningen råder over et lille klubhus på havnen, hvor der især om sommeren afholdes mange små sammenkomster og møder hvor venskaber knyttes og vedligeholdes, både mellem de lokale og de mange gæster fra nær og fjern, som sommer efter sommer deltager i samværet og de mange hyggelige timer …….

————————————————————————————

Bestyrelsen for Kapsejladsforeningen

Formand
Kent Søjborg Andersen
E-mail: kentvdn@hotmail.com